Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - home
HOMECONTACT

Ambtenarenrecht

Wij hebben specifieke deskundigheid op dit terrein. Ons kantoor onderscheidt zich hierin op regionaal en landelijk niveau. De regelgeving is divers met valkuilen en fatale termijnen. Wij treden op voor overheidsinstanties en individuele ambtenaren. Ook nemen wij deel aan advies- en bezwarencommissies. In alle gevallen hechten wij aan goed contact met onze cliënt. Uw belang staat immers voorop. Wij bieden maatwerk aan de hand van de juiste procedures en creatieve oplossingen. Dit alles met veel energie tegen een redelijk tarief.

Bijstand en advies wordt gegeven bij (dreigende) arbeidsconflicten bij gemeenten, provincies, Ministeries, politiekorpsen, semi-overheidsinstellingen en procedures worden gevoerd bij (interne) bezwarencommissies, rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State. Zonodig wordt tegen de Staat der Nederlanden geprocedeerd.

Wij werken zonodig samen met deskundigen om lastige problemen op te lossen.

Over alle onderwerpen op het gebied van ambtenarenrecht kunt u bij ons terecht:

  • advies over de rechtspositie van ambtenaren ingevolge het ARAR, CAR/UWO, Barp, Provinciale Regelingen, etc
  • ontslagprocedures, onderhandelingen over ontslagregelingen
  • bezwaar- en beroepsprocedures en spoedprocedures, zoals kort geding en voorlopige voorzieningenprocedure
  • schadevergoedingsacties
  • ziekteverzuim en reïntegratie
  • reorganisatie, opheffing betrekking
  • beoordeling, (dis)functioneren

Tenslotte hebben wij ruime ervaring op het gebied van mediation binnen de overheid.
Mr. Feenstra is gespecialiseerd als overheidsmediator.

Schroom niet om zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen. Des te meer kunnen wij voor u doen, juist omdat in veel gevallen sprake is van fatale termijnen: voorkomen is beter dan genezen. Wij treden graag voor u op!

Print pagina
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Burenrecht
Erfrecht
Huurrecht
Ondernemingsrecht
Personen- & Familierecht
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
contact
en route
contact met Ripperda advocaten