Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - home
HOMECONTACT

Arbeidsrecht

Wij beschikken over meer dan twintig jaar ervaring en deskundigheid en kunnen u adviseren met betrekking tot alle aspecten van het arbeidsrecht. Wij hebben uitgebreide proceservaring om u - als een procedure noodzakelijk is - bij te staan of onderhandelingen te voeren. Onze cliënten zijn zowel werkgevers als werknemers.

U kunt elk arbeidsrechtelijk probleem aan ons voorleggen, bijvoorbeeld over

 • een arbeidsovereenkomst
 • contracten
 • arbeidsvoorwaarden
 • (dreigende) arbeidsconflict
 • ontslag, ontslagregelingen
 • vergoedingen
 • flexibele arbeidsrelaties
 • concurrentiebeding
 • rechtspositie van werknemers bij overgang van een onderneming
 • loondoorbetaling bij ziekte en verzuimbeleid
 • arbeidsongevalen beroepsziekte
 • ondernemingsraad- en medezeggenschapskwesties
 • individuele uittredingsregelingen en sociaal plan
 • positie en ontslag van (statutair) directeuren
 • ziekteverzuim en reïntegratie
 • reorganisatie, opheffing betrekking
 • beoordeling, (dis)functioneren

Wij streven altijd naar een optimaal resultaat waarbij uw belang steeds centraal staat.

In het arbeidsrecht gelden korte termijnen waarbinnen bepaalde rechten moeten worden uitgeoefend. Om uw belangen goed te kunnen behartigen adviseren wij u tijdig contact met ons op te nemen.

Print pagina
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Burenrecht
Erfrecht
Huurrecht
Ondernemingsrecht
Personen- & Familierecht
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
contact
en route
contact met Ripperda advocaten