Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - home
HOMECONTACT

Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om de verhouding tussen de overheid en particulieren of bedrijven. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan kwesties over een (bouw)vergunning (art.19 procedure), bestemmingsplan, milieu, subsidie, handhavingskwestie (dwangsom), onteigening en onrechtmatige overheidsdaad.

Onze advocaten hebben meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van het bestuursrecht en staan u graag bij op het gebied van onder meer (bouw)vergunningen, bestemmingsplannen, handhavingskwesties, subsidie aanvragen, planschades e.d. Dit niet alleen als er al een conflict is ontstaan, maar ook al in de voorbereidende fase, bijvoorbeeld als een overheidsinstantie overweegt om een vergunning te verlenen, een bestemmingsplan vast te stellen of subsidie te weigeren of in te trekken.

Het bestuursrecht kent geen verplichte procesvertegenwoordiging, maar het inschakelen van een advocaat in een vroeg stadium is ook in de bezwaarfase zeer wenselijk aangezien in deze fase gemaakte fouten en omissies nadien meestal niet meer kunnen worden hersteld. Wij adviseren u dan ook in een vroeg stadium contact met ons op te nemen.

Wij stellen de belangen van de cliënt voorop, vinden juridische ondersteuning voor iedereen van belang en werken dus ook op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging).

Neemt u gerust contact met ons op.

Print pagina
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Burenrecht
Erfrecht
Huurrecht
Ondernemingsrecht
Personen- & Familierecht
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
contact
en route
contact met Ripperda advocaten