Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - home
HOMECONTACT

Burenrecht

Nederland is een dichtbevolkt land, mensen wonen dicht op elkaar. De kans dat u een meningsverschil of een conflict krijgt met uw buren is dan ook aanwezig. Dit kan leiden tot een gespannen en ruzieachtige sfeer, die u juist in uw woonomgeving wilt vermijden. Wij adviseren u om u in een dergelijke situatie zo open en oplossingsgericht mogelijk op te stellen. Indien u er niet in slaagt om tot overleg met uw buren te komen, neem dan contact met ons op. Ons streven is om in overleg een werkbare oplossing te vinden die recht doet aan uw juridische positie. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunnen wij u altijd bijstaan in een juridische procedure.

Onze advocaten hebben een ruime ervaring en zijn bekend met alle juridische aspecten en mogelijkheden van het burenrecht zoals erfdienstbaarheden, verkrijgende verjaring van eigendom, (geluids-) hinder, wateroverlast, beplanting bij de erfgrens, vensters en balkons bij de erfgrens, overbouw van bijvoorbeeld over de erfgrens gebouwde schuurtjes en gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden.

Overigens is het een vergissing om te denken dat het burenrecht alleen voor bewoners van belang is. Een ieder die te maken heeft met het totstandkomen van een bouwwerk, u kunt daarbij denken aan aannemers en architecten, krijgt wel eens met het burenrecht te maken.

Wij staan u graag bij! Neemt u gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Print pagina
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Burenrecht
Erfrecht
Huurrecht
Ondernemingsrecht
Personen- & Familierecht
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
contact
en route
contact met Ripperda advocaten