Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - home
HOMECONTACT

Huurrecht

Op het gebied van het huurrecht staan wij zowel verhuurders als huurders bij met adviezen en het voeren van processen.

Wij hebben deskundige kennis en ervaring op het gebied van het huurrecht. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • het incasseren van achterstallige huurtermijnen,
  • het maken en beoordelen van huurcontracten voor bedrijfs- en woonruimte,
  • het voeren van opzeggings-, ontruimings- en ontbindingsprocedures voor verhuurders,
  • het voeren van verweer in deze procedures voor huurders,
  • advisering en procederen inzake kwesties terzake huurprijsvaststelling en onderhoudsgebreken.

Dit is slechts een greep uit onze werkzaamheden.

Het huurrecht omvat verhuur en huur van:

  • bedrijfsruimte (zgn. middenstandsbedrijfsruimte)
  • overige bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoren, garageboxen)
  • woonruimte
  • roerende zaken (bijvoorbeeld machines)

Ieder onderdeel van het huurrecht kent zijn eigen regels en procedures. Deze regels zijn complex en zijn soms dwingend van karakter in de wet neergelegd, dit wil zeggen dat daarvan niet kan worden afgeweken. Een goede kennis van het huurrecht is derhalve essentieel om problemen te voorkomen en op te lossen.

Schroom niet om tijdig contact met ons op te nemen. Wij treden graag voor u op

Print pagina
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Burenrecht
Erfrecht
Huurrecht
Ondernemingsrecht
Personen- & Familierecht
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
contact
en route
contact met Ripperda advocaten