Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - home
HOMECONTACT

Mr. W.I. Feenstra

Wilma Feenstra heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden gestudeerd en na haar studie een aantal jaren als onderhandelaar en rechtshulpverlener bij een vakbond gewerkt. In 1990 is zij beëdigd als advocaat. In 1997 is zij als partner toegetreden tot de maatschap van kantoor Kalbfleisch, Van der Blom & Fritz in Haarlem. Sinds 2009 is zij NMI-mediator en ADR Legal specialist en in 2010 is zij verder gespecialiseerd als overheidsmediator. In 2011 heeft zij samen met Freek ten Seldam Ripperda Advocaten & Mediation opgericht.

Vanwege haar achtergrond beschikt zij over specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van arbeidszaken binnen de overheid. Zij treedt op voor zowel overheidsinstanties als voor individuele ambtenaren. Wilma Feenstra heeft ook jarenlange ervaring op het gebied van het arbeidsrecht in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Zij maakt deel uit van diverse Bezwaren- en Geschillencommissies en is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten.

Daarnaast beschikt Wilma Feenstra over specifieke deskundigheid op het gebied van het personen- en familierecht. En dan gaat het niet alleen om echtscheidingen, maar ook om erfrechtkwesties. Zonodig wordt samengewerkt met een financieel/fiscaal adviseur en een notaris. Zij wordt regelmatig ingeschakeld om de afwikkeling van vastgelopen boedelscheidingen en nalatenschappen vlot te trekken en door de rechtbank benoemd tot bijzondere curator/adviseur in zaken waarbij kinderen betrokken zijn.

Tenslotte wordt zij in toenemende mate benaderd vanuit de medische wereld en zorgsector om problemen op te lossen, waaronder geschillen binnen een maatschap en problemen met directies en medisch personeel.

Wilma Feenstra kan u op verschillende wijzen van dienst zijn: als uw eigen advocaat, als gezamenlijke advocaat van meerdere partijen en ook als partijbegeleider/coach óf als mediator/bemiddelaar. In het laatste geval treedt zij op als onafhankelijke bemiddelaar/gespreksleider om samen met partijen naar een oplossing te zoeken voor gerezen problemen. Via mediation wordt in het algemeen snel en daardoor met minder kosten een oplossing gevonden. Wilma Feenstra beschikt over 20 jaar ervaring met mediation. Haar motto is dan ook "Samenwerken is constructiever dan elkaar tegenwerken. Maar soms is het nodig dat de rechter een knoop doorhakt". Zij helpt u graag bij het maken van een geschikt plan van aanpak voor de door u gewenste oplossing.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is zij op de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • arbeidsrecht en arbeidsmediation 
  • personen en familierecht
  • algemene praktijk

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar om tien opleidingspunten te behalen op ieder rechtsgebied.


Mr. W.I. Feenstra
feenstra@ripperda-advocaten.nl
contact
en route
contact met Ripperda advocaten
Nederlandse Order van Advocaten