Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - home
HOMECONTACT

Ondernemingsrecht

Wij staan ondernemers in het MKB op vele terreinen bij. Daarbij kunt u rekenen op onze deskundigheid en inzet.

Denkt u bij ondernemingsrechtelijke kwesties aan:

  • incasso van vorderingen
  • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
  • het opstellen en beoordelen van contracten
  • aansprakelijkheid van de onderneming
  • geschillen tussen vennoten of aandeelhouders
  • overnames en andere samenwerkingsvormen
  • geschillen met leveranciers
  • huurrechtkwesties
  • arbeidsrechtkwesties.

Bedenk dat een goed contract veel problemen kan voorkomen en dat tijdige advisering en beoordeling van juridische vraagstukken kostbare procedures of schade kan voorkomen. Onze advisering is erop gericht bedrijfsrisico's zo goed mogelijk te beperken en te elimineren. Indien een geschil niet minnelijk kan worden opgelost, zullen wij een gerechtelijke procedure starten, waarbij wij - in overleg met u - alle maatregelen zullen nemen om uw rechten veilig te stellen.

Voor al uw vragen kunt u contact met ons opnemen.

Print pagina
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Burenrecht
Erfrecht
Huurrecht
Ondernemingsrecht
Personen- & Familierecht
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
contact
en route
contact met Ripperda advocaten