Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - home
HOMECONTACT

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel aan regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid. Dit stelsel is er op gericht mensen financiële bestaanszekerheden te verschaffen in geval van bijvoorbeeld werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid waardoor afhankelijkheid ontstaat van een uitkering. Wij bieden deskundige en betrokken rechtshulp.

Het sociaal zekerheidsrecht is voortdurend in beweging. De vele recente wijzigingen in de regelgeving maken dit rechtsgebied bijzonder complex. In de verschillende bezwaar- en beroepsprocedures kunnen wij uw belangen uitstekend behartigen dankzij de jarenlange ervaring die wij op dit gebied hebben.

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zaken die ondermeer betrekking hebben op:

  • uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO)
  • uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW, WWB en WWIK)
  • voorzieningen voor gehandicapten
  • AOW, kinderbijslag (AKW), en uitkeringen van nabestaanden (Anw)
  • toeslagen op grond van de Toeslagenwet
  • studiefinanciering.

U kunt daarbij denken aan geschillen over toekenning en intrekking van uitkeringen en vergunningen, over de hoogte van de uitkering of toeslag, over terugvordering van uitkeringen en over boeten en maatregelen.

Wij staan u graag bij in het voeren van bezwaarprocedures bij ondermeer het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten en bij beroepsprocedures bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State.

Voor een afspraak kunt u altijd contact met ons opnemen.

Print pagina
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Burenrecht
Erfrecht
Huurrecht
Ondernemingsrecht
Personen- & Familierecht
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
contact
en route
contact met Ripperda advocaten